/  / Rays Wheels TE37 ultra M-SPEC

Rays Wheels TE37 ultra M-SPEC

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 02866564303
Chia sẻ sản phẩm:
Mô tả sản phẩm

 Method:Forged 1pc. Wheel (Reverse Rim)

 
RAYS original test:JWL+R Spec 2
 
Color:Blast Bronze(BB)
 
Optional color:Extra \3,000 from BB color
 
Hyper Blue(HL), Hyper Red(HR), Racing Green(IG): Extra \4,000 from BB color
 
※TE37 ultra optional colors available at select stores only.
・Included:High Speed Air Control Valve (RAYS new logo)(BK)
・Optional:TE37 ultra Center Cap (Standard-type, High-type), EU Parts Set

Sản phẩm liên quan

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Thương hiệu: RAYS

Liên hệ

Đối tác