/  / SSR WHEELS ABELA DM10 GUNMETAL POLISH + BLACK CLEAR

SSR WHEELS ABELA DM10 GUNMETAL POLISH + BLACK CLEAR

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 02866564303
Chia sẻ sản phẩm:
Mô tả sản phẩm

 

STANDARD COLOR : TITAN SILVER, GUNMETAL POLISH
OPTIONAL COLOR : FLAT TITAN SILVER, BLACK, FLAT BLACK, WHITE, FLARE BRONZE, FLAT FLARE BRONZE, SILVER, TOURING GOLD, GUN METALLIC, FLAT GUN METALLIC
SPECIAL COLOR : SPECTRUM SILVER [MSRP +$140 per wheel]
BLACK BRONZE [MSRP +$120 per wheel]
SUPER BLACK COAT [MSRP +$100 per wheel]
GUNMETAL POLISH + BLACK CLEAR [MSRP +$80 per wheel]
POLISH & PAINT : WHITE, GOLD, GUNMETAL [MSRP +$40 per wheel]
STANDARD PCD : 5/114.3, 5/112, 5/120
REPLACEMENT CENTER CAPS :
ABELA CENTER CAP B-TYPE (PCD 5/114.3, 5/112, 5/120) PARTS335

Sản phẩm liên quan

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Thương hiệu: SSR

Liên hệ

Đối tác