/  / WORK WHEELS RIZALTADO MESH

WORK WHEELS RIZALTADO MESH

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 02866564303
Chia sẻ sản phẩm:
Mô tả sản phẩm

 

Wheel Construction
2 Piece Reverse Step Rim (17″SR) / 2 Piece Full Reverse (16″ / 17″)
Available Sizing
16″ / 17″
Width Range
16×5.5~16×9.0 / 17×5.5~17×9.0 / 17×6.0~17×9.0 (SR)
Standard Color Finish
Matte Silver (MSL) / Matte Black (MBL) / Black Polish (BP) / Brush Silver Clear (BRU)
Optional Color Finish
Available in other painted finishes
Standard Barrel Finish
Anodized Polished
Optional Barrel Finish
Black Anodized (Matte or Glossy) / Bronze Anodized (Matte or Glossy) / Hairline
Standard PCD
4×100 (see sizing chart)

Sản phẩm liên quan

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Đối tác