/  / WORK WHEELS VS-XX

WORK WHEELS VS-XX

Đơn giá:
Mã sản phẩm:
Số lượng :
Màu sắc :
Kích thước :
Hotline : 02866564303
Chia sẻ sản phẩm:
Mô tả sản phẩm

 

Wheel Construction
3 Piece Reverse Step Rim (19″SR / 20″SR), 3 Piece Full Reverse (18″ / 19″)
Available Sizing
18″ / 19″ / 20″
Width Range
18×7.0~18×14.0 / 19×7.5~19×15.0 / 20×7.5~20×12.5
Standard Color Finish
Burning Silver (BS) / Gold (GLD)/ Gold (GLD) SR
Optional Color Finish
Available in other painted finishes.
Standard Barrel Finish
Anodized Polished
Optional Barrel Finish
Black Anodized (Matte or Glossy) / Bronze Anodized (Matte or Glossy) / Hairline
Standard PCD
5×100 / 5×114.3 (see sizing chart)
Optional PCD Range
4×98~4×114.3 (18″) / 5×98~5×120.65 (18″) / 5×98~5×120.65 (19″) / 5×98~5×120.65 (20″)

 

Sản phẩm liên quan

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Thương hiệu: WORK

Liên hệ

Đối tác