Thông báo về việc CHUYỂN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ONLINE!!!
Hiện nay do tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, để tránh việc phải di chuyển nhiều và tụ tập đông người, bắt đầu từ 1/4/2020 đến 15/04/2020, Dream Car sẽ làm việc Online tại nhà.

Hiện nay do tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, để tránh việc phải di chuyển nhiều và tụ tập đông người, bắt đầu từ 1/4/2020 đến 15/04/2020, Dream Car sẽ làm việc Online tại nhà.

Mọi hỗ trợ và tư vấn cho Khách Hàng vẫn được tiến hành bình thường. Dream Car sẽ cố gắng giải quyết mọi thắc mắc trong thời gian sớm nhất, để không gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc của quý khách hàng.

Trân trọng!

Chia sẻ :

Đối tác